Πρωτοσέλιδα

Διακοσμητική εικόνα
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus plus με τίτλο “SLL: Skills for Life, Literacy”, στο οποίο συμμετέχει το 50 Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω, πραγματοποιήθηκε στην Προύσα της...