Διακοσμητική εικόνα

Αξιολόγηση ΚΕΔΑΣΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μετά την έκδοση του Ν. 4823/3-8-2021 (ΦΕΚ 136 τΑ) τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ έχουν την αποκλειστική  αρμοδιότητα της αντικατάστασης των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές (αρ. 11, παρ.αθ). Με τον ίδιο Νόμο καθορίζεται ότι «..Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους…» (αρ. 53, παρ. 3). Οι γνωματεύσεις, που έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς πριν την έκδοση του παραπάνω Νόμου και έχουν μόνιμη ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι κατά την αλλαγή  βαθμίδας (από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) έχει γίνει  επαναξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.

 Οι γνωματεύσεις συνοδεύονται απαραιτήτως από σχετική αίτηση του κηδεμόνα που κατατίθεται στο σχολείο, κατά προτίμηση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν όλα τα παραπάνω, προκειμένου να μην υπάρχει δυσκολία αργότερα  στον τρόπο εξέτασης των μαθητών/τριων της Γ΄ τάξης Λυκείου που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (προφορική εξέταση ή παράταση χρόνου).

Αυτό σημαίνει  ότι αν το παιδί σας παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες και δεν υπάρχει σχετική γνωμάτευση,  θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ Γ’ Αθήνας τηλ  210 5610995 για την αξιολόγησή του (οπωσδήποτε τη φετινή σχολική χρονιά)

Μοιραστείτε το!

Στα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα