Διακοσμητική εικόνα

Η φιλοσοφία μας

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα που λειτουργεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομες και τα διάφορα μέρη (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς, τοπική κοινωνία) βρίσκονται σε μια σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης.

Η δημιουργία ενός ανοικτού σχολικού κλίματος με πρότυπα, αξίες,, διαπροσωπικές σχέσεις, διδακτικές, μαθησιακές καλές πρακτικές και οργανωτικές δομές που  προωθούν τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών αποτελεί το στόχο ενός σύγχρονου σχολείου.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη, συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών, συνεργασία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, συνεργασία σχολείου – οικογένειας, αντιμετώπιση περιστατικών βίας, καθορισμός ορίων, αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο βιωματικό τρόπο μάθησης, το σχολείο μας συμμετέχει διαχρονικά σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων προσπαθώντας να αναπτύξει τις δεξιότητες των μαθητών μας.

Μοιραστείτε το!

Στα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα